Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us
Home  /  Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuojaVŠĮ „ Rieduliai “‘ (toliau – įmonė) elektroninės parduotuvės www.unikalu.lt (toliau – el. parduotuvė) klientų (toliau – Jūs) pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.
 2. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad įmonė juos tvarkys Politikoje, Pirkimo –pardavimo taisyklėse (toliau-Taisyklės) bei teisės aktuose numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, saugojimas

 1. Įmonė tvarko šioje politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
  • gavus Jūsų sutikimą;
  • esant sutartinei prievolei (pagal įmonės ir Jūsų sutartį);
  • asmens duomenų tvarkymas kt. teisės aktuose numatytais pagrindais.
 2. Įmonė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, duomenys apie Jūsų pirkimus ir kita informacija) tvarkomi šiais tikslais:
  • atlikti Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  • identifikuoti, bendrauti, spręsti problemas, susijusias su perkamomis prekėmis ar jų pristatymu;
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • teikti pasiūlymus ir informaciją (jeigu yra gautas Jūsų sutikimas, kurį galite nevaržomai pakeisti bet kuriuo metu) ir kt.
 3. Įmonė gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Jūsų asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 4. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visgi, informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti pilnai užtikrintas; informacijos perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.
 5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja teisės aktai arba Politikos 4 p. nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 1. Įmonė pasilieka teisę perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik:
  • šio dokumento 4 p. minimiems tikslams įgyvendinti (pvz. kurjeriams);
  • teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų teisės ir pareigos

 1. El. parduotuvėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 2. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 3. Prisijungę prie el.parduotuvės, Jūs galite ištrinti savo paskyrą. Tuo tarpu Jūsų užsakymų duomenys bus sunaikinti arba patikimai nuasmeninti, pasibaigus 7 p. numatytiems terminams.
 4. Duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia daug kitų teisių, kuriomis Jūs galite laisvai pasinaudoti, o mes užtikrinsime Jums tokią galimybę (pavyzdžiui, teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir t.t.)
 5. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti su įmonės asmens duomenų pareigūnu:
  • elektroniniu paštu: tadas@unikalu.lt
  • paštu: VŠĮ „ Rieduliai “, Krivių g. 13A, 01207 Vilnius

Slapukai

 1. Informuojame, kad el. parduotuvėje yra naudojami slapukai (angl. cookies), t.y. nedidelė informacija yra automatiškai įrašoma į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Kito apsilankymo metu informacija yra perduodama atgal į el. parduotuvę. Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Taip pat slapukai naudojami sukčiavimo prevencijai ir kitiems tikslams.
 2. 15. Jūs turite teisę sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu. Duotą sutikimą galėsite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Nesutikimo atveju, deja, kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Baigiamosios nuostatos

 1. Politika galioja nuo 2019 m. kovo 25 d. Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką apie tai pranešdama el. parduotuvės pagrindiniame puslapyje.